Нова книга за варненци и град Варна. Уникалното издание е плод на многогодишен труд и включва стари снимки, картички и марки, които са акомпанирани от интересен текст. Книгата представлява интерес за няколко кръга читатели. Варненци, запалени от историята на своя град; художествено-творческа интелигенция, архитекти и други специалисти, които в книгата ще видят големите някогашни личности на своята професия; туристи, търсещи интересен сувенир от пребиваването си; бизнесмени, демонстриращи специални знаци на внимание към партньори;  управленци на различни нива  при престижни контакти.След промените през 1989 г. тя възстановява и ръководи като главен редактор първия демократичен всекидневник в страната „Свободен народ“. Колекцията й от стари варненски картички и снимки съдържа няколко хиляди екземпляра.Колкото и да е странно, досега старите варненски картички не са били събрани и публикувани в отделно издание – така, както е направено за много български градове. Известни са книгите със стари картички на колекционера Иван Бърнев „Непознатата София“, „Непознатата България“ и други,